امپراتوری کهن پارسی

گروه مولفان:
حسن بلانی (مترجم) | حسنا اقبالی (مترجم) | مهرنوش ده بزرگی (مترجم) | جان کرتیس (ویراستار)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
امپراتوری کهن پارسی عنوان کتابی است با ترجمه حسنا اقبالی که در 464 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Forgotten empire: the world of ancient Persia، c2005. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.