گلشن راز (مثنوی)

گروه مولفان:
محمودبن عبدالکریم شبستری (نویسنده) | پرویز عباسی داکانی (مصحح)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
گلشن راز (مثنوی) عنوان کتابی است از محمودبن عبدالکریم شبستری که در 0 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودبن عبدالکریم شبستری، کتاب‌های گلشن راز(موسسه انتشارات نگاه)، منظومه گلشن راز(صفی علیشاه)، قصه شیرین گلشن راز(پیدایش)، گلشن راز(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.