گلشن راز (مثنوی)

گروه مولفان:
محمودبن عبدالکریم شبستری (نویسنده) | پرویز عباسی داکانی (مصحح)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
گلشن راز (مثنوی) عنوان کتابی است از محمودبن عبدالکریم شبستری که در 0 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمودبن عبدالکریم شبستری، کتاب‌های گلشن راز(موسسه انتشارات نگاه)، منظومه گلشن راز(صفی علیشاه)، قصه شیرین گلشن راز(پیدایش)، گلشن راز(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.