ویتامین های موفقیت

مولف:
منصوره آرام فرد (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
ویتامین های موفقیت عنوان کتابی است از منصوره آرام فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصوره آرام فرد، کتاب‌های الماس های موفقیت(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، معجزه عشق(فرهنگ مردم)، زیبا و الهام بخش(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، بهشت درون(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
موفقیت