ویتامین های موفقیت

مولف:
منصوره آرام فرد (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
ویتامین های موفقیت عنوان کتابی است از منصوره آرام فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. از منصوره آرام فرد، کتاب‌های الماس های موفقیت(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، معجزه عشق(فرهنگ مردم)، زیبا و الهام بخش(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، بهشت درون(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
موفقیت