پندنامه

مولف:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ جامع

درباره کتاب:
پندنامه عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 207 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جامع در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های دیوان عطار نیشابوری(الهام)، داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان