فرهنگ نام ها

مولف:
سید حسن شکری (نویسنده)

ناشر:
نیلوفرانه

درباره کتاب:
فرهنگ نام ها عنوان کتابی است از سید حسن شکری که در 0 صفحه و توسط انتشارات نیلوفرانه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسن شکری، کتاب‌های لطیفه های شیرین و با نمک(نیلوفرانه)، نونی صفر(انتشارات سوره مهر)، لطیفه های شیرین و بانمک(نیلوفرانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.