جنس دوم -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
سیمون دو بووار (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
جنس دوم -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از سیمون دو بووار با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 0 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La deuxiems sexe.. موضوع اصلی این کتاب زنان است. از سیمون دو بووار، کتاب‌های همه می میرند(فرهنگ نشر نو)، مرگ آرام(موسسه انتشارات نگاه)، سالخوردگی(توس)، جنس دوم(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
زنان