نون و القلم

مولف:
جلال آل احمد (نویسنده)

ناشر:
معین

درباره کتاب:
نون و القلم عنوان کتابی است از جلال آل احمد که در 0 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال آل احمد، کتاب‌های نامه های جلال آل احمد(موسسه انتشارات نگاه)، زن زیادی(مجید)، مدیر مدرسه(مجید)، سرگذشت کندوها(مجید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان