نون و القلم

مولف:
جلال آل احمد (نویسنده)

ناشر:
معین

درباره کتاب:
نون و القلم عنوان کتابی است از جلال آل احمد که در 0 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از جلال آل احمد، کتاب‌های نامه های جلال آل احمد(موسسه انتشارات نگاه)، زن زیادی(مجید)، مدیر مدرسه(مجید)، سرگذشت کندوها(مجید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان