فن خطابه (ریطوریقا)

گروه مولفان:
ارسطو (نویسنده) | پرخیده (امیری) ملکی (مترجم)

ناشر:
اقبال

درباره کتاب:
فن خطابه (ریطوریقا) عنوان کتابی است از ارسطو با ترجمه‌ی پرخیده (امیری) ملکی که در 268 صفحه و توسط انتشارات اقبال در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Rhetoric. موضوع اصلی این کتاب سخنوری است. از ارسطو، کتاب‌های خطابه(شرکت نشر کتاب هرمس)، در آسمان(شرکت نشر کتاب هرمس)، آثار علوی(شرکت نشر کتاب هرمس)، منطق ارسطو (ارگانون)(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان