فن خطابه (ریطوریقا)

گروه مولفان:
ارسطو (نویسنده) | پرخیده (امیری) ملکی (مترجم)

ناشر:
اقبال

درباره کتاب:
فن خطابه (ریطوریقا) عنوان کتابی است از ارسطو با ترجمه‌ی پرخیده (امیری) ملکی که در 268 صفحه و توسط انتشارات اقبال در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Rhetoric. موضوع اصلی این کتاب سخنوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ارسطو، کتاب‌های خطابه(شرکت نشر کتاب هرمس)، در آسمان(شرکت نشر کتاب هرمس)، آثار علوی(شرکت نشر کتاب هرمس)، منطق ارسطو (ارگانون)(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان