فیزیک (2)

مولف:
عباس اصغری (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فیزیک (2) عنوان کتابی است از عباس اصغری که در 360 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. از عباس اصغری، کتاب فیزیک3 ریاضی و فیزیک(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.