سیمای شهر

گروه مولفان:
کوین لینچ (نویسنده) | منوچهر مزینی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
سیمای شهر عنوان کتابی است از کوین لینچ با ترجمه‌ی منوچهر مزینی که در 327 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Image of the city.. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از کوین لینچ، کتاب تئوری شکل شهر(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان