نانوفسیل های آهکی

گروه مولفان:
فاطمه هادوی (نویسنده) | مرضیه نطقی مقدم (نویسنده) | محمد انور محقی (نویسنده)

ناشر:
واژگان خرد

درباره کتاب:
نانوفسیل های آهکی عنوان کتابی است از مرضیه نطقی مقدم که در 464 صفحه و توسط انتشارات واژگان خرد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نانوفسیل ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان