متالورژی پودر

گروه مولفان:
رندال ام جرمن (نویسنده) | مجتبی ناصریان ریابی (مترجم) | علی حائریان اردکانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
متالورژی پودر عنوان کتابی است از رندال ام جرمن با ترجمه‌ی علی حائریان اردکانی که در 688 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Powder metallurgy science. موضوع اصلی این کتاب متالورژی پودر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رندال ام جرمن، کتاب‌های متالورژی پودر(دانشگاه فردوسی مشهد)، متالورژی پودر و مواد ذره ای(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
متالورژی پودر