ژئوتکنیک دریایی

مولف:
مجدالدین میرمحمدحسینی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
ژئوتکنیک دریایی عنوان کتابی است از مجدالدین میرمحمدحسینی که در 363 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازه های دریایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجدالدین میرمحمدحسینی، کتاب‌های مکانیک خاک پایه(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دینامیک خاک کاربردی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، راهنمای مقاوم سازی زمین های سست در برابر روانگرایی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,800 تومــان