ژئوتکنیک دریایی

مولف:
مجدالدین میرمحمدحسینی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
ژئوتکنیک دریایی عنوان کتابی است از مجدالدین میرمحمدحسینی که در 363 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازه های دریایی است. از مجدالدین میرمحمدحسینی، کتاب‌های مکانیک خاک پایه(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، دینامیک خاک کاربردی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، راهنمای مقاوم سازی زمین های سست در برابر روانگرایی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,800 تومــان