شرح قواعد المرام

گروه مولفان:
زهرا مصطفوی (نویسنده) | میثم بن علی ابن میثم (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
شرح قواعد المرام عنوان کتابی است از زهرا مصطفوی که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ابن میثم، میثم بن علی، ۶۳۶ است. از زهرا مصطفوی، کتاب آوای محمدی رسولان(اطلاعات) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.