علیت از نظر کانت

مولف:
رضا بخشایش (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
علیت از نظر کانت عنوان کتابی است از رضا بخشایش که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علت و معلول است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا بخشایش، کتاب‌های عقل و دین از دیدگاه کانت(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، صفات خدا(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.