ما طراحان ژنتیک -جلد 1

گروه مولفان:
سیداکبر اکبری (نویسنده) | غلامرضا بیدخوری (نویسنده) | ساناز نادری (ویراستار)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
ما طراحان ژنتیک -جلد1 عنوان کتابی است از سیداکبر اکبری که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیداکبر اکبری، کتاب‌های بانک سوالات دانشگاه آزاد اسلامی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، مفاهیم کلیدی زیست شناسی مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، ما طراحان ژنتیک(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.