زیر پوست شهر

مولف:
راحله محقق (نویسنده)

ناشر:
امیر محمد

درباره کتاب:
زیر پوست شهر عنوان کتابی است از راحله محقق که توسط انتشارات امیر محمد در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از راحله محقق، کتاب‌های همین حوالی(امیر محمد)، فصل خاکستری(امیر محمد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان