شب در بیمارستان

مولف:
عبدالله رفیعی (نویسنده)

ناشر:
امیر محمد

درباره کتاب:
شب در بیمارستان عنوان کتابی است از عبدالله رفیعی که توسط انتشارات امیر محمد در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جانبازان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله رفیعی، کتاب‌های صدام، ابن غریقه عرب(امیر محمد)، درخت ایران ریشه در خلیج فارس دارد(امیر محمد)، ژئوتروریسم(امیر محمد)، صلح مسلح!(امیر محمد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان