نیاتش

گروه مولفان:
غلامرضا رستمی (نویسنده) | مهبد فاضلی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
نیاتش عنوان کتابی است از غلامرضا رستمی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از غلامرضا رستمی، کتاب بیومکانیک کاربردی(انتشارات حتمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴