آثار ترکی

مولف:
میریحیی بن میرمصطفی زنوزی تبریزی (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
آثار ترکی عنوان کتابی است از میریحیی بن میرمصطفی زنوزی تبریزی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ترکی است.