جمیل

مولف:
حسن گلچین (نویسنده)

ناشر:
شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا

درباره کتاب:
جمیل عنوان کتابی است از حسن گلچین که توسط انتشارات شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن گلچین، کتاب‌های جنگ و جنگل(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا)، کاک رضا(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا)، تعطیلات موشکی(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان