موگه -جلد 1

گروه مولفان:
علیرضا بوک (نویسنده) | پیمان بوک (نویسنده)

ناشر:
بوک

درباره کتاب:
موگه -جلد1 عنوان کتابی است از علیرضا بوک که توسط انتشارات بوک در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خیاطی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا بوک، کتاب‌های گزیده ای از الگو و برش به روش متری موگه(بوک)، خیاطی به روش مولر موگه(بوک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.