ژئومرفولوژی ایران

مولف:
محمود علایی طالقانی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
ژئومرفولوژی ایران عنوان کتابی است از محمود علایی طالقانی که توسط انتشارات قومس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی ساختاری است.