اناالحق

مولف:
عبدالرضا رضایی نیا (نویسنده)

ناشر:
هزاره ققنوس

درباره کتاب:
اناالحق عنوان کتابی است از عبدالرضا رضایی نیا که توسط انتشارات هزاره ققنوس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عبدالرضا رضایی نیا، کتاب‌های عشق باران است(شرکت انتشارات سوره مهر)، پسر بیشه های تمشک(شرکت انتشارات سوره مهر)، من یوسفم پدر(نشر مرکز)، چشم به تماشا. .. تمام(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,200 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴