بانکداری الکترونیک

گروه مولفان:
امیرحسین امیرخانی (نویسنده) | علی غفاری (نویسنده) | الهام شیخی پور مطلق (نویسنده)

ناشر:
سروش گستر

درباره کتاب:
بانکداری الکترونیک عنوان کتابی است از امیرحسین امیرخانی که توسط انتشارات سروش گستر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانکداری اینترنتی است. از امیرحسین امیرخانی، کتاب نگرشی نو در تفکر استراتژیک(لوح برتر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
بانکداری اینترنتی