حدیقة الشعرا

گروه مولفان:
محمدکاظم بن محمد اسرار تبریزی (نویسنده) | محمدباقر باقری (نویسنده) | حسین محمدزاده صدیق (مقدمه نویس)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
حدیقة الشعرا عنوان کتابی است از محمدباقر باقری که توسط انتشارات تک درخت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران ایرانی است.