زیر نگاه پدر

مولف:
مرضیه بهرامی برومند (نویسنده)

ناشر:
امیر محمد

درباره کتاب:
زیر نگاه پدر عنوان کتابی است از مرضیه بهرامی برومند که توسط انتشارات امیر محمد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از مرضیه بهرامی برومند، کتاب دیگری در اندرونی(تیسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان