سه رچاوه ی ئایین

مولف:
عبدالکریم مدرس (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
سه رچاوه ی ئایین عنوان کتابی است از عبدالکریم مدرس که توسط انتشارات شیخی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم مدرس، کتاب‌های روژگاری ژیان(کردستان)، ریگای به هه شت(شیخی)، البرکات الاحدیة فی شرح الصمدیة(کردستان)، حه ج نامه(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.