سه رچاوه ی ئایین

مولف:
عبدالکریم مدرس (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
سه رچاوه ی ئایین عنوان کتابی است از عبدالکریم مدرس که توسط انتشارات شیخی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از عبدالکریم مدرس، کتاب‌های روژگاری ژیان(کردستان)، ریگای به هه شت(شیخی)، البرکات الاحدیة فی شرح الصمدیة(کردستان)، حه ج نامه(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.