ماجرای عقاب کنوت

مولف:
مسعود میرسعیدی (مترجم)

ناشر:
میرسعیدی فراهانی

درباره کتاب:
ماجرای عقاب کنوت عنوان کتابی است با ترجمه مسعود میرسعیدی که توسط انتشارات میرسعیدی فراهانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است.