متون فقه پیشرفته

گروه مولفان:
مهدی صیادی (نویسنده) | جواد عرب عامری (نویسنده) | وحید صیادی (ویراستار)

ناشر:
شریف

درباره کتاب:
متون فقه پیشرفته عنوان کتابی است از مهدی صیادی که توسط انتشارات شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی صیادی، کتاب‌های دوره تفسیری حقوق تجارت(شریف)، دوره تفسیری اصول فقه(شریف)، جامع ترین بسته آزمون قضاوت(شریف)، تند خوانی - حقوق جزای اختصاصی(شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.