چند پله تا بهشت

مولف:
محمدحسن رسولی کهکی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
چند پله تا بهشت عنوان کتابی است از محمدحسن رسولی کهکی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن رسولی کهکی، کتاب‌های معاد در قرآن(سفیر اردهال)، آشنایی با لغات و آیات قرآن(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.