منشآت فارسی

گروه مولفان:
علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی (نویسنده) | منیره محمددادی (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
منشآت فارسی عنوان کتابی است از علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1394 به چاپ رسیده است. از علیشیربن کیچکنه امیرعلیشیر نوائی، کتاب تاملی در تذکره مجالس النفائس(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان