رنگ شناسی راهی به سوی خداشناسی -جلد 2 (رنگها در آیات، روایات و روانشناسی)

مولف:
اعظم ترکمان (نویسنده)

ناشر:
تدین

درباره کتاب:
رنگ شناسی راهی به سوی خداشناسی -جلد2 (رنگها در آیات، روایات و روانشناسی) عنوان کتابی است از اعظم ترکمان که در 36 صفحه و توسط انتشارات تدین در سال 1394 به چاپ رسیده است. از اعظم ترکمان، کتاب رنگ شناسی راهی به سوی خداشناسی(تدین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان