مربی گری (مجموعه احادیث کار فرهنگی)

مولف:
سیدمجتبی حسینی مزرعه شادی (نویسنده)

ناشر:
کوله بار فرهنگی

درباره کتاب:
مربی گری (مجموعه احادیث کار فرهنگی) عنوان کتابی است از سیدمجتبی حسینی مزرعه شادی که توسط انتشارات کوله بار فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانش و دانش اندوزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدمجتبی حسینی مزرعه شادی، کتاب‌های مهندسی انسان(کوله بار فرهنگی)، شیوه نامه حلقه های مطالعاتی(کوله بار فرهنگی)، شیوه نامه حلقه های بحث و گفتگو(کوله بار فرهنگی)، شیوه نامه جلسات عمومی(کوله بار فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.