دوربین ماقبل تاریخ

مولف:
بهرام بیدگلی (گرافیست)

ناشر:
آفتاب روشن

درباره کتاب:
دوربین ماقبل تاریخ کتابی است که توسط انتشارات آفتاب روشن در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان