نون و القلم

مولف:
جلال آل احمد (نویسنده)

ناشر:
معیار اندیشه

درباره کتاب:
نون و القلم عنوان کتابی است از جلال آل احمد که توسط انتشارات معیار اندیشه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال آل احمد، کتاب‌های نامه های جلال آل احمد(موسسه انتشارات نگاه)، زن زیادی(مجید)، مدیر مدرسه(مجید)، سرگذشت کندوها(مجید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان