شهدای جنگل

گروه مولفان:
مهدی خانی (نویسنده) | محمدقاسم فروغی جهرمی (ویراستار)

ناشر:
مجتمع فرهنگی عاشورا

درباره کتاب:
شهدای جنگل عنوان کتابی است از مهدی خانی که توسط انتشارات مجتمع فرهنگی عاشورا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است.