واقعیت محض

مولف:
المیرا کریمی (نویسنده)

ناشر:
بهاردخت

درباره کتاب:
واقعیت محض عنوان کتابی است از المیرا کریمی که توسط انتشارات بهاردخت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
نثر فارسی -- قرن ۱۴