دید و بازدید

مولف:
جلال آل احمد (نویسنده)

ناشر:
امیر محمد

درباره کتاب:
دید و بازدید عنوان کتابی است از جلال آل احمد که توسط انتشارات امیر محمد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال آل احمد، کتاب‌های نامه های جلال آل احمد(موسسه انتشارات نگاه)، زن زیادی(مجید)، مدیر مدرسه(مجید)، سرگذشت کندوها(مجید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان