آهای آهای خبردار مملی میره سرکار

گروه مولفان:
مریم کوثری هنرمند (نویسنده) | مریم اکراد (تصویرگر)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
آهای آهای خبردار مملی میره سرکار عنوان کتابی است از مریم کوثری هنرمند که در 12 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم کوثری هنرمند، کتاب‌های حسنی چه شاد و خندان داره می ره همدان(اردیبهشت)، حسنی شده فوتبالیست بهتر از اون دیگه نیست(اردیبهشت)، حسنی میره به شهر تبریز(اردیبهشت)، حسنی می ره خوزستان(اردیبهشت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر کودکان