گذری بر مرگ در ایران از روزگار باستان تاکنون

مولف:
فرحناز ابونیا عمران (نویسنده)

ناشر:
ورسه

درباره کتاب:
گذری بر مرگ در ایران از روزگار باستان تاکنون عنوان کتابی است از فرحناز ابونیا عمران که در 0 صفحه و توسط انتشارات ورسه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از فرحناز ابونیا عمران، کتاب اخلاق و سرشت ایرانیان(ورسه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.