اسطوره متن بینا نشانه ای (حضور شاهنامه در هنر ایران)

مولف:
بهمن نامورمطلق (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
اسطوره متن بینا نشانه ای (حضور شاهنامه در هنر ایران) عنوان کتابی است از بهمن نامورمطلق که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن نامورمطلق، کتاب‌های گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات(سخن)، سفرنگاره(سخن)، درآمدی بر بینامتنیت(سخن)، دانش های تطبیقی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.