شناخت نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

گروه مولفان:
محمد رضا شعار (نویسنده) | توفیق هاشم پور سبحانی (نویسنده) | حسن انوری (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
شناخت نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار عنوان کتابی است از توفیق هاشم پور سبحانی که در 524 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان ایرانی است. از توفیق هاشم پور سبحانی، کتاب‌های آفاق عرفان ابن عربی(شرکت نشر کتاب هرمس)، فیه مافیه(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، آنکه یافت می نشود(شرکت سهامی انتشار)، چنین گفت پیرهرات(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.