شناخت نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

گروه مولفان:
محمد رضا شعار (نویسنده) | توفیق هاشم پور سبحانی (نویسنده) | حسن انوری (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
شناخت نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار عنوان کتابی است از توفیق هاشم پور سبحانی که در 524 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از توفیق هاشم پور سبحانی، کتاب‌های آفاق عرفان ابن عربی(شرکت نشر کتاب هرمس)، فیه مافیه(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، آنکه یافت می نشود(شرکت سهامی انتشار)، چنین گفت پیرهرات(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.