طرحهایی از معماری ایران

مولف:
سید علی اکبر صارمی (نویسنده)

ناشر:
یساولی

درباره کتاب:
طرحهایی از معماری ایران عنوان کتابی است از سید علی اکبر صارمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طراحی های ایرانی است. از سید علی اکبر صارمی، کتاب تار و پود و هنوز. .. سرگذشت من و معماری ما(هنر معماری قرن) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.