مشاهیر شاهنامه با رویکرد نمادین

مولف:
اشرف عربیانی نیشابوری (نویسنده)

ناشر:
ترانه

درباره کتاب:
مشاهیر شاهنامه با رویکرد نمادین عنوان کتابی است از اشرف عربیانی نیشابوری که در 0 صفحه و توسط انتشارات ترانه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.