فرهنگ لغات مترادف و متضاد انگلیسی - فارسی

گروه مولفان:
الگزاندر هایندمن ایروین (نویسنده) | اسماعیل زارع بهتاش (مترجم)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ لغات مترادف و متضاد انگلیسی - فارسی عنوان کتابی است از الگزاندر هایندمن ایروین با ترجمه‌ی اسماعیل زارع بهتاش که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.