ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه شناسی

مولف:
فهیمه پهلوان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه هنر

درباره کتاب:
ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه شناسی عنوان کتابی است از فهیمه پهلوان که در 168 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علایم و تابلوهای راهنما است. از فهیمه پهلوان، کتاب درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم(دانشگاه هنر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.