تعادل زندگی شخصی و کار با کمک مدیریت یک دقیقه ای (راهنمایی فوق العاده برای اداره زندگی خارج از محیط کار)

گروه مولفان:
کنت اچ بلانچارد (نویسنده) | مارجوری بلانچارد (نویسنده) | مهستی دهباشی (مترجم)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
تعادل زندگی شخصی و کار با کمک مدیریت یک دقیقه ای (راهنمایی فوق العاده برای اداره زندگی خارج از محیط کار) عنوان کتابی است از کنت اچ بلانچارد با ترجمه‌ی مهستی دهباشی که در 118 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The one minute manager balances work and life: invaluable advice for getting the most out of life، 2005. موضوع اصلی این کتاب مدیران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کنت اچ بلانچارد، کتاب‌های مدیریت استرس(دایره)، مدیر یک دقیقه ای و کارکنان پرشور(معیار اندیشه)، مدیر یک دقیقه ای(دایره)، کامیابی در کسب و کار(آراد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان