درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری

گروه مولفان:
رابرت یانگ (نویسنده) | فاطمه مدرسی (مترجم) | فرح قادری (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری عنوان کتابی است از رابرت یانگ با ترجمه‌ی فاطمه مدرسی که در 201 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Postcolonialism: a very short introduction، 2003. موضوع اصلی این کتاب ادبیات جدید است. از رابرت یانگ، کتاب اسطوره سفید(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.