چرا مردان اتو نمی کشند (تفاوتهای جالب و تغییر نیافتنی میان مردان و زنان)

گروه مولفان:
آن مویر (نویسنده) | بیل مویر (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر البرز

درباره کتاب:
چرا مردان اتو نمی کشند (تفاوتهای جالب و تغییر نیافتنی میان مردان و زنان) عنوان کتابی است از آن مویر که در 266 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر البرز در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Why Men Don't Iron: The fascinating and unalterable differences between men and women. موضوع اصلی این کتاب جنس مذکر است. از آن مویر، کتاب جنسیت مغز(درسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان